Missie en visie

Missie

Novabrand wilt waarde toevoegen aan haar klanten via online marketing.
Wij nemen dit helemaal of gedeeltelijk uit handen van de klant.
En maken een plan van aanpak gebaseerd op data.

Visie

Marketing Bureau Novabrand heeft de ambitie om binnen vijf jaar te groeien tot een marketing bureau dat
op nationaal niveau speelt. Dit gaan wij realiseren door gericht te
netwerken en samenwerkingsverbanden te nemen met serieuze partijen.